Privacyverklaring

1 maart 2017

Het verzamelen van je persoonsgegevens

Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. maakt een onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme of geanonimiseerde gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens waarmee je identiteit kan worden achterhaald, zoals je naam, adres, telefoonnummer, enzovoorts. Anonieme of geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot je identiteit. Dit zijn bijvoorbeeld verzamelde gegevens van alle bezoekers in één maand, of algemene gegevens als favoriete auteurs of genres.

Zelf geleverde persoonsgegevens

Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. kan de beschikking krijgen over je persoonsgegevens door het aanmaken van een account, het gebruiken van de website en app of klantenkaart of het invullen van je profiel. Als je Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. om informatie vraagt over services en diensten van Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V., kan Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. je verzoeken je e-mailadres of postadres te geven zodat Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. aan je verzoek om informatie kan voldoen.

Via IP-adres

Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen, die zijn gekoppeld aan je Internet Protocol adres (IP-adres). Wanneer je www.readr.nl bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als je een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naartoe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van je IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door je internetprovider aan je computer wordt toegekend iedere keer wanneer je inlogt op het internet, zodat je computer kan worden geïdentificeerd. Het is voor Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. niet mogelijk om alleen aan de hand van je IP-adres je identiteit te achterhalen als je die ons niet zelf vertelt. Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. kan alleen vaststellen dat de ontvangende computer in een bepaald gedeelte van het land staat. De aan het IP-adres gekoppelde informatie, zoals zoekopdrachten en websites die zijn bezocht, kunnen daarom in beginsel niet naar je worden herleid.

Via cookies

Eveneens maakt Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. gebruik van zogenaamde cookies om www.readr.nl, producten en diensten beter te laten aansluiten op je wensen en voorkeuren. Wat zijn nu precies cookies? Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij een bezoek aan een website op de harde schijf van je computer worden opgeslagen. Hieruit kan Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker afleiden. Ook kunnen cookies gebruikt worden om de werking van de internetpagina voor u makkelijker te maken. Wanneer je bijvoorbeeld op Readr inlogt, dien je je naam en wachtwoord in te voeren. Om dit inlogproces sneller te laten verlopen, kan Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. een cookie op de harde schijf van je computer plaatsen. Wanneer je een volgende keer onze website bezoekt, herkent deze je door dit cookie als klant. Het is in dat geval niet noodzakelijk de vereiste gegevens weer in te voeren. Natuurlijk geldt dat Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. de informatie die zij uit cookies verkrijgt niet zal gebruiken om je persoonlijk te identificeren. Als je geen cookies wenst, kun je via je eigen computer het gebruik daarvan uitzetten. In dat geval heb je echter geen mogelijkheid meer om als geregistreerd gebruiker van de onlinediensten gebruik te maken. Als alternatief kun je de cookies die op je computer worden opgeslagen regelmatig wissen.

Het gebruik van je persoonsgegevens

Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. slaat je persoonsgegevens en je transactiedata op in een centrale databank en zal je persoonsgegevens en transactiedata gebruiken voor je gebruik van alle functionaliteiten van Readr, zoals het verzenden van de e-mail om je welkom te heten en de inloggegevens te bevestigen, en het sturen van informatie betreffende collectieve campagnes op het gebied van boeken. Verder kunnen internetgegevens worden vastgelegd voor het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening, alsmede het voorkomen of opsporen van fraude.Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. verstrekt geen persoonsgegevens van gebruikers aan personen of bedrijven buiten Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V.-organisatie, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift, mogelijk is op basis van privacywetgeving, of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. met je heeft gesloten. Zo verstrekt het Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. jouw persoonsgegevens inclusief jouw transactiegegevens en eventueel door jou doorgegeven mutaties aan de door jou geselecteerde favoriete boekhandel voor zover deze betrekking hebben op de periode dat jij deze boekhandel hebt geselecteerd. Deze boekhandel gebruikt de persoonsgegevens om hun dienstverlening richting jou te optimaliseren.

Profilering

Met behulp van jouw account kunnen boekhandels hun productaanbod personaliseren, zodat dit aansluit bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Op deze wijze kunnen zij beter en gerichter met jou communiceren. Indien je dit niet wenst kun je jouw account altijd verwijderden.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan jou te leveren, bijvoorbeeld zo lang je jouw account niet hebt verwijderd.Jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
  1. Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. zorgt ervoor dat alle redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door jou verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Hiertoe conformeert Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. zich volledig aan de Wet bescherming persoonsgegevens. In het bijzonder betekent dit dat Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. is aangemeld bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, dat Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. de verplichting heeft binnen 72 uur een datalek te melden, en dat je een beroep kan doen op je inzage, correctie en vergeetrecht.
  2. Wanneer je meent dat het gebruik dat Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. van je persoonsgegevens maakt, niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor je deze hebt gegeven of afwijkt van deze privacyverklaring, dan kun je dit per e-mail (info@readr.nl) of per post aan Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. doorgeven. Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. zal vervolgens contact met je opnemen om na te gaan wat je bezwaren zijn en hoe aan je wensen tegemoet gekomen kan worden.
Je kan je brief sturen naar Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V., Prins Hendriklaan 72, 3721 AT, Bilthoven. Daarmee kan Loyaliteitsplatform voor de Boekhandel B.V. voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan. Wij zeggen je toe zorgvuldig en vertrouwelijk met je vragen, opmerkingen of klachten om te gaan.Natuurlijk helpen wij ja graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download de app om te beginnen met Readr